Lektion 3: Att spela

Nu vet du grunderna i hur poker. Men hur går det egentligen till att spela och satsa? Det enklaste sättet att visa är att beskriva hur ett Texas Hold’em-parti går till. Andra pokervarianter fungerar enligt liknande principer, och vet du hur man spelar Texas Hold’em, så är det inga problem med att snabbt lära sig exempelvis Omaha eller Seven Card Stud (att bli bra på dem är däremot en annan femma!).

Till att börja med tilldelas alla deltagare två kort. En spelare är stor mörk, och spelaren till vänster om denna lilla mörk. Stora mörken måste satsa ett visst belopp, och lilla mörken hälften av detta, för att bygga pott. Vem som är stor och liten mörk roterar efter varje fullbordad hand. När sedan alla spelare fått sina två kort kan man antingen lägga sig, syna, eller höja. Syna innebär att man lägger in så mycket pengar som den som satsat mest; höja betyder att man vill öka insatsen.

Efter att alla antingen synat eller lagt sig, läggs så tre gemensamma kort ut på bordet. Återigen får alla spelare, i tur och ordning, möjlighet att lägga sig, syna eller höja. Efter att alla synat eller lagt sig läggs ett fjärde öppet kort ut, följt av ytterligare en satsningsrunda, och så slutligen femte och sista kortet och en sista satsningsrunda. Den vinner som antingen är ensam kvar (alla andra har lagt sig), eller, om två eller fler spelare är kvar efter sista satsningsrundan, den som har bäst pokerhand.

Detta kanske kan låta lite komplicerat, men är i praktiken enkelt. Vad som är viktigt att hålla reda på är av mer taktisk natur; om man är den som satsar först ska men spela på ett annorlunda sätt än om man är sist, till exempel. Sådana saker kommer vi att gå igenom i fortsättningskurser; lektion 1-3 är mest menat att ge en förståelse för grunden i hur man spelar poker; inte nödvändigtvis hur man spelar poker bra.